Loading...
Odkryj

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2023

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

VIA Outlets dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób etyczny i zrównoważony.

Jeśli jednak masz jakiekolwiek obawy lub wątpliwości co do decyzji lub działań podjętych przez VIA Outlets, jej pracowników lub przedstawicieli w tym zakresie, możesz zgłosić swoje obawy lub skargi za pośrednictwem tego bezpiecznego i - jeśli wolisz - poufnego kanału: [email protected].

Dla tych celów, wnoszenie skarg lub obaw będzie uzasadnione w każdym przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z poniższych rodzajów wykroczeń:

o popełnienie przestępstwa;

o nieprzestrzeganie obowiązku prawnego/ustawowego;

o zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa (naruszenie zasad BHP);

o szkody dla środowiska;

o niewłaściwe zachowanie społeczne (takie jak rasizm, seksizm lub jakikolwiek rodzaj dyskryminacji)

o naruszenie wartości i zasad VIA Outlet określonych w Politykach VIA Outlet, w tym przekupstwo i korupcja;

o oszustwa finansowe lub niewłaściwe gospodarowanie;

o postępowanie mogące zaszkodzić reputacji lub kondycji finansowej VIA Outlets lub nieetyczne zachowanie;

o celowe ukrywanie jakichkolwiek informacji związanych z którymkolwiek z powyższych zdarzeń.

Skargi lub obawy można zgłosić w dowolnej formie, ale bardzo pomocne będzie przedstawienie konkretnych faktów dotyczących zgłaszanego zdarzenia. Każda skarga złożona za pośrednictwem tego kanału zostanie potraktowana z należytą powagą i zbadana przez naszego managera ds. compliance. Zapewnimy, że Twoja skarga zostanie rozpatrzona z zachowaniem poufności, że Twoja tożsamość pozostanie anonimowa (o ile to możliwe i jeśli sobie tego życzysz) oraz że będziesz chroniony przed wszelkimi działaniami o charakterze represyjnym lub szkodliwym.

Ten kanał składania skarg może być wykorzystywany wyłącznie przez podmioty zewnętrzne.

Dla Twojej informacji, oto proces, który VIA Outlets stosuje w przypadku zgłoszenia skargi lub obawy:

Krok 1 ( zgłaszanie)

Skargi lub obawy można zgłosić pisemnie za pośrednictwem kanału e-mail: [email protected]. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia skargi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

Krok 2 (potwierdzenie dopuszczalności i badanie zasadności)

Manager ds. compliance VIA Outlets poinformuje Cię, czy Twoja skarga jest dopuszczalna do rozpoznania oraz o przysługujących Ci prawach w trakcie całego procesu.

Wewnętrzne posgtępowanie wyjaśniające zostanie przeprowadzone przez managera ds. Compliance VIA Outlets lub, w razie potrzeby, przez kierownika działu prawnego. Będziesz otrzymywać aktualne informacje na temat statusu Twojej skargi, a manager ds. compliance VIA Outlets może poprosić Cię o dalsze szczegóły i jest uprawniony do przeprowadzania dalszych czynności w razie potrzeby, z udziałem stron wewnętrznych lub zewnętrznych (w zależności od charakteru skargi).

Należy pamiętać, że ten kanał nie jest ani ogólnym, ani komercyjnym kanałem informacyjnym, ani kanałem do zgłaszania skarg dotyczących partnerów biznesowych. Wszelkie ogólne lub biznesowe zapytania zgłaszane za pośrednictwem tego kanału nie będą obsługiwane przez managera ds. compliance, ale będą przekazywane do odpowiedniego działu wewnętrznego. W przypadku zapytań ogólnych lub biznesowych prosimy o kontakt na adres [email protected].

Krok 3 (sporządzenie opinii końcowej)

Po zamknięciu postępowania wyjaśniającego ustalenia i zalecane rozwiązania zostaną przeanalizowane wspólnie przez managera ds. compliance VIA Outlets i kierownika działu prawnego przed wydaniem opinii końcowej.

Zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania wyjaśniającego, gdy tylko opinia będzie gotowa. W standardowych okolicznościach VIA Outlets dąży do zakończenia procesu rozpatrywania skarg i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia (w złożonych sprawach proces ten może potrwać dłużej).

Należy pamiętać, że w stosownych przypadkach zostaną podjęte niezbędne działania, a w uzasadnionych lub wymaganych przypadkach zostaną poinformowane właściwe organy.

PROCES WNOSZENIA SKARG

VIA Outlets dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób etyczny i zrównoważony. Jeśli jednak masz jakiekolwiek obawy lub wątpliwości co do decyzji lub działań podjętych przez VIA Outlets, jej pracowników lub przedstawicieli w tym zakresie, możesz zgłosić swoje obawy lub skargi za pośrednictwem tego bezpiecznego i - jeśli wolisz - poufnego kanału: [email protected].

Twoje obawy lub skargi możesz zgłosić w dowolnej formie, ale bardzo pomocne byłoby podzielenie się konkretnymi faktami. Wątpliwości lub skargi złożone za pośrednictwem tego kanału będą traktowane poważnie i będą badane przez naszego Compliance Managera. Odpowiedź prześlemy do Ciebie w rozsądnym terminie.

Zwracamy uwagę, że kanał ten nie jest ogólnym ani handlowym kanałem informacyjnym. Wszelkie zapytania ogólne lub komercyjne przesłane za pośrednictwem tego kanału pozostaną bez odpowiedzi. W przypadku pytań ogólnych lub handlowych prosimy o kontakt na adres [email protected]. Ten proces jest przeznaczony dla osób spoza VIA Outlets i nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.

*Aby wysłać anonimową wiadomość e-mail, możesz utworzyć anonimowe konto e-mail na dowolnej bezpłatnej platformie, np. https://protonmail.com

Sprawdź ważne informacje

Odkryj

Nasze markiPromocjeRestauracje i kawiarnie

Kochamy dawać członkom Fashion Club wyjątkowe rzeczy. Wyjątkowe oszczędności, wyjątkowe oferty i wyjątkowe możliwości!

Zostań członkiem Fashion Club
Graniczna 2, 54-610 Wrocław+48 71 881 05 71
Wszystkie warunki i zasadyPolityka PrywatnościPliki cookies

© Wrocław Fashion Outlet, 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone