Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2018

 

Wrocław Fashion Outlet („Centrum”) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Centrum gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, jeśli Użytkownik:

 

 • uzyskuje dostęp do witryny internetowej pod adresem wroclawfashionoutlet.com („Witryna”) i korzysta z niej;
 • dołącza do Programu VIP VIA Outlets dla Centrum;
 • dołącza do programu Fashion Club VIA Outlets dla Centrum;
 • zapisuje się do biuletynu dla Centrum;
 • bierze udział w konkursach lub akcjach, które organizujemy;
 • korzysta z Wi-Fi podczas wizyty w Centrum;
 • wchodzi do stref w Centrum, w których zainstalowane są kamery monitoringu;
 • korzysta z parkingu w Centrum; lub
 • kontaktuje się z nami w odniesieniu do któregokolwiek z powyższych punktów.

 

Należy pamiętać, że do odmiennego wykorzystywania przez nas danych osobowych niż w związku z wymienionymi powyżej rodzajami komunikacji odnoszą się inne polityki prywatności. Odeślemy Użytkownika do tych polityk w trakcie takich innych rodzajów komunikacji.

 

Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się:

 

 • Kim jesteśmy
 • O Danych osobowych, które zbieramy o Użytkowniku, w jaki sposób są one wykorzystywane i dlaczego, w tym o podstawie prawnej do ich przetwarzania
 • O komunikacji marketingowej i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)
 • Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika
 • Jak używamy plików cookie
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika
 • O naszej polityce dotyczącej danych osobowych dzieci
 • O prawach przysługujących Użytkownikom
 • O odsyłaczach do innych witryn internetowych
 • O zmianach w niniejszej Polityce prywatności
 • Jak można się z nami skontaktować

 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego (co robimy tylko za zgodą Użytkownika). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z punktem „Prawa Użytkownika”.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jeśli Użytkownik chce skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Privacy.Wroclaw@viaoutlets.com.

 

Kim jesteśmy

 

Kiedy Użytkownik komunikuje się z Centrum z jednego lub z kilku powodów określonych na początku niniejszej Polityki prywatności, dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Centrum lub przekazane Centrum przez Użytkownika, są administrowane łącznie przez następujące firmy z portfolio VIA Outlets:

 • Via Outlets Poland Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000617672, NIP 5252659273, z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska; („Centrum Manco”); i
 • Via Wrocław spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000289374, NIP 5272552242, z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska; („Centrum Propco”); i
 • VIA Manco (UK) Limited, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 08686315, z siedzibą przy 20 Air Street, London W1B 5AN, UK („VIA Manco UK”).

Kontakt z poszczególnymi spółkami z tego zestawu zależy od przyczyny komunikacji z nami. Prosimy zapoznać się z tabelą znajdującą się na końcu niniejszej Polityki prywatności, aby zrozumieć, które z wymienionych powyżej spółek administrują danymi osobowymi gromadzonymi przez Centrum o Użytkowniku lub przekazanymi Centrum przez Użytkownika, w związku z każdym rodzajem komunikacji objętym niniejszą Polityką prywatności.

Odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do „my” lub „nas” są odniesieniami do tych spółek.

Każda z wymienionych spółek zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkownika i (w zależności od przyczyny komunikacji Użytkownika z nami, jak wyjaśniono powyżej) są to współadministratorzy danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej („UE”) i w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Jako współadministratorzy danych dokonaliśmy uzgodnień między sobą, aby zapewnić, że obsługujemy dane osobowe Użytkowników w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w UE i EOG. Uzgodnienia te odzwierciedlają nasze odpowiednie role i obowiązki w stosunku do Użytkownika i ustalają, który podmiot może najlepiej wypełnić każde zobowiązanie wobec Użytkownika. Te uzgodnienia między nami nie mają wpływu na prawa Użytkownika.

Dane osobowe, które zbieramy o Użytkowniku, w jaki sposób są one wykorzystywane i dlaczego, w tym podstawa prawna do ich przetwarzania

 

Tabela na końcu niniejszej Polityki prywatności opisuje rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych Użytkownika oraz sposób i powód ich wykorzystania. W ten sposób określa również podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik upoważnia nas do łączenia zbieranych o nim danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów używanych do komunikacji z nami (na przykład, kiedy Użytkownik przegląda naszą Witrynę, rejestruje się w Programie VIP lub w Fashion Club, kontaktuje się z nami). Ponadto możemy łączyć posiadane przez nas informacje o Użytkowniku z informacjami o nim posiadanymi przez naszych wybranych partnerów i/lub punkty sprzedaży detalicznej, w których Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych stronom trzecim. Leży to w naszym uzasadnionym interesie i pozwala nam to uzyskać jaśniejszy obraz naszej bazy klientów, a co za tym idzie, ulepszyć nasze usługi i działania marketingowe (które mogą również przynieść korzyści Użytkownikowi).

W przypadku Programu VIP, aby Użytkownik mógł się zarejestrować i kontynuować korzystanie z tej usługi, musimy jedynie zebrać adres e-mail i kraj zamieszkania Użytkownika. W przypadku Fashion Club, aby Użytkownik mógł się zarejestrować i kontynuować korzystanie z tej usługi, musimy zebrać jego imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, język, płeć i datę urodzenia, abyśmy mogli przesłać Użytkownikowi korzyści dostosowane do jego indywidualnych potrzeb w oparciu o informacje podane przez Użytkownika oraz do celów określonych w tabeli na końcu niniejszej Polityki prywatności. Jeśli jednak na naszą prośbę Użytkownik dostarczy nam więcej danych osobowych, możemy zapewnić Użytkownikowi lepszy poziom obsługi i lepsze doświadczenia zakupowe. Jak zaznaczyliśmy w tabeli na końcu niniejszej Polityki prywatności, zbieramy na przykład pewne informacje na temat zakupów dokonanych przez Użytkownika w Centrum, aby Użytkownik mógł skorzystać ze wszystkich korzyści wynikających z Programu VIP i Fashion Club (zależnie od tego, w którym programie Użytkownik jest zarejestrowany).

Jeśli Użytkownik poprosi nas o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych (patrz punkt „Prawa Użytkownika”), możemy nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi wszystkich korzyści oferowanych przez Centrum.

 

Komunikacja marketingowa i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Aby zapewnić Użytkownikowi wszystkie korzyści z Programu VIP i Fashion Club, prosimy Użytkownika o zgodę na wysyłanie Użytkownikowi informacji o aktualnościach, specjalnych wydarzeniach, ofertach, promocjach i innych korzyściach Programu VIP i Klubu Mody (zależnie od tego, gdzie Użytkownik jest zarejestrowany) w Centrum. Prosimy również o zgodę Użytkownika na wysłanie mu naszego biuletynu. Aby skontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazania mu tych informacji, będziemy używać adresu e-mail Użytkownika.

Ponieważ te informacje stanowią integralną część Programu VIP, Użytkownik nie będzie mógł dołączyć do Programu VIP, jeśli nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając odsyłacz pozwalający na rezygnację z udziału w Programie VIP lub Fashion Club, lub z otrzymywania naszego biuletynu marketingowego, lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres Marketing.Wroclaw@viaoutlets.com.

Jak wspomniano powyżej, informacje te stanowią integralną część Programu VIP, dlatego też, jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas e-maili marketingowych dotyczących Programu VIP, tym samym zrezygnuje z Programu VIP.

W odniesieniu do Programu VIP i Fashion Club korzystamy również z technologii, która śledzi zachowania zakupowe Użytkownika w Centrum. Pomaga nam to w tworzeniu profilu preferowanych marek i produktów. Oznacza to, że Użytkownik ma większe szanse otrzymywać oferty dostosowane do jego konkretnych preferencji w oparciu o wcześniejszą aktywność transakcyjną Użytkownika. Oznacza to również, że nie wysyłamy tych samych ofert do wszystkich członków naszego Fashion Club lub Programu VIP, więc Użytkownik może nie otrzymać takich samych ofert, co inny członek Fashion Club lub Programu VIP (zależnie od tego, w którym programie Użytkownik jest zarejestrowany).

Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zautomatyzowaną decyzją podjętą przez nasz system wobec Użytkownika, może skontaktować się z nami, abyśmy przyjrzeli się tej kwestii (punkt „Jak można się z nami skontaktować”).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika

 

W celach określonych w punkcie „Dane osobowe, które zbieramy o Użytkowniku, w jaki sposób są one wykorzystywane i dlaczego, w tym podstawa prawna do ich przetwarzania” czasami przekazujemy dane osobowe Użytkowników innym spółkom z portfolio VIA Outlets oraz niektórym usługodawcom, którzy wykonują określone operacje biznesowe w naszym imieniu. Obejmuje to:

 • Spółkę Codilink UK Ltd (nazwa handlowa Coniq) zorganizowaną i zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 06269999, której siedziba znajduje się przy 3 Wesley Gate, Queens Road, Reading, Berks, RG1 4AP, która pomaga nam w:
  • przechowywaniu i łączeniu danych;
  • przetwarzaniu informacji o transakcjach członków Programu VIP i Fashion Club;
  • komunikowaniu się z uczestnikami Programu VIP i członkami Fashion Club w zakresie korzyści płynących z uczestnictwa w tych programów lojalnościowych;
  • komunikacji z klientami, którzy zapisali się, aby otrzymywać nasz biuletyn; i
  • komunikacji z uczestnikami konkursów i akcji, które możemy okresowo organizować;
 • detalistów / marki w Centrum, którzy mogą pomóc Użytkownikowi w zarejestrowaniu się w Fashion Club w ich sklepie w Centrum;
 • usługodawców, którzy wspomagają nas w zakresie naszych systemów informatycznych (w tym w zakresie systemów bezpieczeństwa);
 • dostawcę usług w chmurze, który hostuje informacje przechowywane w naszej bazie danych klientów; i
 • usługodawców, którzy pomagają nam w obsłudze systemu kamer monitoringu w Centrum.

W niektórych przypadkach zbierane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane lub przetwarzane poza EOG. Takie miejsca docelowe mogą nie mieć przepisów, które chronią informacje Użytkowników w takim samym zakresie jak w EOG. Mamy obowiązek zapewnić, że dane osobowe Użytkowników są udostępniane i przetwarzane z terytoriów poza EOG tylko wtedy, gdy Komisja Europejska zdecydowała, że dane terytorium zapewnia odpowiedni poziom ochrony (znane jako terytorium z „białej listy”) lub – w przypadku braku decyzji ze strony Komisji Europejskiej – gdy ustanowiono odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Jeśli na przykład dane osobowe Użytkownika są udostępniane lub przetwarzane z terytorium poza EOG, które nie znajduje się na białej liście, odpowiednie zabezpieczenia mogą zostać zapewnione przez standardowe klauzule umowne w zakresie ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (znane jako „klauzule wzorcowe”).

Mamy również obowiązek zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika, do których dostęp uzyskuje lub które przetwarza nasza firma, nasi usługodawcy i podmioty przetwarzające działające poza EOG, są traktowane w sposób bezpieczny i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, bezprawnym przetwarzaniem i dowolnym przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Prosimy o przesłanie pytań, jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych poza EOG (zob. „Jak można się z nami skontaktować”).

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do udostępnienia informacji o Użytkowniku przez obowiązujące prawo lub organ publiczny;
 • Jeśli musimy udostępniać informacje o Użytkowniku w celu ustalenia, wykonania, obrony lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych osób. Zakres tego ujawnienia obejmuje wymienianie się Danymi z organizacjami w celu ochrony przed oszustwem; i
 • W przypadku udostępniania Danych wszelkim następcom prawnym lub zastępczym administratorom wszystkich, lub części, naszych odpowiednich przedsiębiorstw.

Jak używamy plików cookie

 

Używamy plików cookie, aby umożliwić naszym systemom rozpoznanie urządzenia Użytkownika, abyśmy mogli spersonalizować i poprawić jakość obsługi klienta, kiedy korzysta on z naszej Witryny i wyświetlić Użytkownikowi odpowiednie reklamy online. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Dane osobowe, które zbieramy o Użytkowniku, w jaki sposób są one wykorzystywane i dlaczego, w tym podstawa prawna do ich przetwarzania” i w naszej Polityce plików cookie dostępnej na stronie www.wroclawfashionoutlet.com/pliki-cookies/

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika

 

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których dane są zbierane (szczegółowe informacje o odpowiednich celach znajdują się w punkcie „Dane osobowe, które zbieramy o Użytkowniku, w jaki sposób są one wykorzystywane i dlaczego, w tym podstawa prawna do ich przetwarzania”). Określając odpowiednie okresy przechowywania, uwzględnimy następujące czynniki:

 • zobowiązania prawne na mocy obowiązującego prawa dotyczące zatrzymania danych przez określony czas na przykład obowiązki księgowe;
 • przepisy o przedawnieniu zgodnie z obowiązującym prawem;
 • (możliwe) spory; i
 • wytyczne wydane przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne ds. ochrony danych.

W przeciwnym razie bezpiecznie usuniemy dane Użytkownika, gdy nie będą one już potrzebne do celów, dla których dane są zbierane.

 

Nasza polityka dotycząca danych osobowych dzieci

 

Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez uprzedniej zgody lub upoważnienia osoby sprawującej władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 

Prawa przysługujące Użytkownikom

 

Zgodnie z prawem Użytkownicy mają następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Dalsze informacje i porady na temat przysługujących Użytkownikom praw można uzyskać w krajowym urzędzie ds. ochrony danych, który w Polsce nosi nazwę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z nami pod adresem Privacy.Wroclaw@viaoutlets.com.

Prawa Co to oznacza?
1. Prawo do informacji Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i jakie ma prawa. Właśnie dlatego udostępniamy Użytkownikom informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
2. Prawo dostępu do danych Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (jeśli je przetwarzamy) i niektórych innych informacji (podobnych do tych określonych w niniejszej Polityce prywatności). Ma to na celu uświadomić Użytkownikowi, że wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz pozwolić mu to sprawdzić.
3. Prawo do poprawienia danych Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
4. Prawo do usunięcia Jest ono również zwane „prawem do bycia zapomnianym” i w uproszczeniu umożliwia zażądania usunięcia lub wykasowania danych osobowych w przypadku, gdy nie ma ważnego powodu, abyśmy nadal je wykorzystywali. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia i istnieją od niego wyjątki.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik ma prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystania jego danych osobowych. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listę osób, które poprosiły o „zablokowanie” dalszego wykorzystania ich danych osobowych, aby dopilnować przestrzegania tego ograniczenia w przyszłości.
6. Prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo uzyskać swoje dane osobowe i ponownie je wykorzystać do własnych celów w ramach różnych usług. Jeśli na przykład Użytkownik zdecyduje się przejść do nowego dostawcy, prawo to umożliwi mu bezpieczne przenoszenie, kopiowanie lub przesyłanie jego danych osobowych pomiędzy naszymi systemami IT a systemami nowego dostawcy bez wpływu na ich użyteczność.
7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Użytkownik ma prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego (co robimy tylko za zgodą Użytkownika).
8. Prawo do wycofania zgody Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przykład na marketing bezpośredni, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, ale od momentu wycofania zgody przez Użytkownika nie będziemy przetwarzać jego żadnych dalszych danych osobowych. Jak wspomniano powyżej, jeśli Użytkownik wycofa zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi wszystkich korzyści oferowanych przez Centrum.
9. Prawo do złożenia zażalenia Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie dotyczące sposobu, w jaki obsługujemy lub przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, w krajowym urzędzie ds. ochrony danych.

Jesteśmy ustawowo zobowiązani do podjęcia działań na podstawie wniosków i dostarczania informacji bezpłatnie z wyjątkiem przypadków, w których wnioski Użytkowników są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne (w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter), w którym to przypadku możemy pobierać opłatę w rozsądnej wysokości (biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji lub komunikacji, lub podjęcia żądanego działania) lub odmówić podjęcia działań na podstawie wniosków.

Przed przesłaniem wniosku prosimy rozważyć jego złożenie w sposób odpowiedzialny. Możliwie szybko odpowiemy na wniosek Użytkownika. Zwykle nastąpi to w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku od Użytkownika, ale jeśli rozpatrzenie wniosku zajmie więcej czasu, powiadomimy o tym Użytkownika.

Aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek, należy zapoznać się z punktem „Jak można się z nami skontaktować”.

 

Odsyłacze do innych witryn internetowych

Witryna internetowa może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych prowadzonych przez niezwiązane z VIA Outlets spółki i osoby („Witryny internetowe osób trzecich”). Te odsyłacze są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Umieszczenie na Witrynie internetowej jakichkolwiek odsyłaczy do Witryny internetowej osoby trzeciej nie oznacza, że przyjmujemy na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za odnośną Witrynę internetową osoby trzeciej, za jej treść, korzystanie z tejże strony lub z funkcji, produktów lub usług udostępnionych za jej pośrednictwem. Nie mamy kontroli nad Witrynami internetowymi osób trzecich ani nad żadnymi informacjami lub materiałami na nich zawartymi i nie badaliśmy, nie monitorowaliśmy ani nie sprawdzaliśmy żadnych Witryn internetowych osób trzecich pod kątem ich dokładności, kompletności lub zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody w majątku lub na osobie powstałe w wyniku korzystania z Witryn internetowych osób trzecich, lub dowolnych informacji, lub materiałów na nich zawartych, lub działania w zaufaniu do ich treści. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryn internetowych osób trzecich i korzysta z nich na własne ryzyko.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej Witryny w celu uzyskania informacji o zmianach. Jeśli Użytkownik jest członkiem Programu VIP lub Fashion Club, lub zapisał się, aby otrzymywać nasz biuletyn, powiadomimy go o zmianach również w wiadomości e-mail.

 

Jak można się z nami skontaktować
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jeśli Użytkownik chce skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Privacy.wroclaw@viaoutlets.com.

Rodzaje informacji, które zbieramy od Państwa oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane

Rodzaj komunikacji z nami Rodzaje gromadzonych danych osobowych Cel przetwarzania (jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika) Podstawa prawna przetwarzania Administratorzy danych osobowych
Uzyskiwanie dostępu do naszej Witryny i korzystanie z niej Zbieramy pliki cookie z urządzenia Użytkownika, gdy odwiedza on naszą Witrynę.

Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie dostępną pod adresem www.wroclawfashionoutlet.com/pliki-cookies/.

Pliki cookie pozwalają naszym systemom rozpoznać urządzenie Użytkownika, abyśmy mogli:

• zapewnić mu ważne właściwości i funkcje na naszej Witrynie;
• poprawić sposób działania naszej Witryny, zapewniając Użytkownikowi spersonalizowany dostęp do Witryny i ulepszoną Witrynę;
• monitorować i analizować wykorzystanie naszej Witryny w celu poprawienia jej wydajności;
• wyświetlać reklamy online, które naszym zdaniem są najbardziej odpowiednie dla Użytkownika; i
• mierzyć skuteczność naszej komunikacji reklamowej.

Aby dowiedzieć się więcej w tym, w jaki sposób akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie i jak usuwać obecne pliki cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie dostępną pod adresem www.wroclawfashionoutlet.com/pliki-cookies/

Odwiedzenie naszej Witryny za pomocą przeglądarki z ustawieniami dostosowanymi do akceptowania plików cookie mówi nam, że Użytkownik chce korzystać z naszej Witryny i że zgadza się na wykorzystanie przez nas plików cookie, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności i naszej Polityce plików cookie dostępnej na stronie www.wroclawfashionoutlet.com/pliki-cookies/ • Centrum Manco
• Centrum Propco
Program VIP Zbieramy informacje, które Użytkownik przekazuje nam, rejestrując się w naszym Programie VIP oraz wszelkie dalsze informacje przekazywane nam przez Użytkownika, aby od czasu do czasu zaktualizować jego dane rejestracyjne. Informacje te obejmują adres e-mail Użytkownika.

Gromadzimy również informacje o zakupach dokonanych w Centrum, w tym o sklepach, w których Użytkownik dokonuje zakupów, oraz o szczegółach transakcji (w tym o dacie, godzinie i wartości transakcji). Zbieramy te informacje, gdy Użytkownik skanuje swój unikalny kod w sklepie w Centrum podczas dokonywania zakupu (musimy zbierać te informacje, aby zaoferować Użytkownikowi wszystkie korzyści z Programu VIP).

Aby Użytkownik mógł pomyślnie zarejestrować się jako członek Programu VIP, musi wyrazić zgodę na Warunki i zasady Programu VIP dostępne na stronie www.wroclawfashionoutlet.com/warunki-programu-vip/

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, aby zapewnić Użytkownikom członkostwo i uczestnictwo w Programie VIP, w tym dostęp do różnych korzyści oferowanych przez Program VIP. Korzyści te obejmują nasz biuletyn, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach i konkursach, dostęp do pomieszczenia dla VIP-ów w Centrum, karnety VIP Day Pass, vouchery dla VIP-ów, kupony i oferty specjalne.

W szczególności przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, aby:

• zrozumieć potrzeby Użytkowników i zapewnić im wszelkie korzyści, jakich mogą wymagać w ramach członkostwa w Programie VIP: Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników, aby móc zarządzać korzyściami w ramach Programu VIP, które Użytkownicy zdecydują się wykorzystać lub w których postanowili wziąć udział;
• zarządzać Programem VIP i ulepszać go: Polegamy na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników, aby stworzyć jaśniejszy obraz członków naszych programów, zarówno jako grupy, jak i jako poszczególnych osób, w tym poprzez analizowanie ich zachowań zakupowych, korzyści w ramach Programu VIP, które Użytkownicy zdecydują się wykorzystać lub w których postanowili wziąć udział oraz różne sposoby komunikacji z nami wybierane przez Użytkowników. Pomaga nam to zapewnić płynną, istotną i spójną obsługę, a także wypracować sposób, w jaki możemy ulepszyć Program VIP oraz systemy informatyczne, które są wykorzystywane do jego prowadzenia (w tym przez poprawę bezpieczeństwa);
• dostosować korzyści programu VIP do preferencji Użytkowników i wysyłać do nich odpowiednie komunikaty marketingowe: Gromadzimy informacje na temat zakupów dokonanych przez Użytkownika w Centrum, aby móc zaoferować Użytkownikowi wszystkie korzyści wynikające z Programu VIP. Kiedy posiadamy informacje o zakupach Użytkownika, możemy również powiedzieć, kiedy Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania korzyści opartych na działaniach zakupowych Użytkownika i dowiedzieć się więcej o jego ulubionych sklepach, abyśmy mogli zapewnić, że Użytkownik otrzymuje takie rodzaje ofert, które mogą być dla niego najbardziej interesujące. Możemy również wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do analizowania skuteczności naszej komunikacji marketingowej, abyśmy mogli z czasem poprawiać trafność komunikacji marketingowej, którą dostarczamy Użytkownikom i członkom innych programów;
• udzielać informacji na temat wydarzeń, ofert specjalnych, promocji i innych istotnych kwestii dotyczących Centrum;
• przeprowadzać badania i analizy, co obejmuje zapraszanie Użytkowników do wzięcia udziału w ankietach lub grupach fokusowych organizowanych przez nas, lub przez osoby trzecie w naszym imieniu (jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę w przypadkach wymaganych przez prawo): Przeprowadzamy badania i analizy, aby ulepszyć Program VIP. Jeśli jednak Użytkownik powie nam, że nie chce, abyśmy się z nim kontaktowali w sprawie ankiet lub grup fokusowych, uszanujemy ten wybór. Nie wpłynie to na członkostwo Użytkownika w Programie VIP; i
• administrować członkostwem Użytkowników w Programie VIP: Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników do powiadamiania ich o zmianach w Programie VIP. Przetwarzamy również dane osobowe Użytkownika, aby zapewnić, że dotyczące go informacje, które przechowujemy, są aktualne i dokładne.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika po uzyskaniu jego zgody, aby wysyłać Użytkownikowi informacje o aktualnościach, specjalnych wydarzeniach, ofertach, promocjach i innych korzyściach Programu VIP. Ponieważ te informacje stanowią integralną część Programu VIP, Użytkownik nie będzie mógł dołączyć do Programu VIP, jeśli nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wyboru, jeśli chodzi o komunikację marketingową, należy zapoznać się z punktem „Komunikacja marketingowa i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)”.

Ponadto w naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, o których mowa w kolumnie po lewej stronie, abyśmy mogli:

• zapewniać Użytkownikom usługi, która są dla nich możliwie jak najbardziej użyteczne, przyjemne i korzystne, co obejmuje także personalizację naszego kontaktu z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert do jego preferencji; i
• lepiej zrozumieć bazę członków naszych programów, abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi i działania marketingowe (co może również przynieść korzyści Użytkownikom).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może być konieczne w celu wykonania umowy między nami a Użytkownikiem w związku z Programem VIP (który regulują Warunki i zasady Programu VIP).

VIA Manco UK.
Biuletyn (w tym nasz biuletyn handlowy) (jeśli Użytkownik zapisze się, aby go otrzymywać osobno, a nie w ramach Programu VIP lub Fashion Club) Zbieramy informacje, które Użytkownik przekazuje nam, zapisując się, aby otrzymywać nasz biuletyn oraz wszelkie dalsze informacje przekazywane nam przez Użytkownika, aby od czasu do czasu zaktualizować jego dane rejestracyjne. Informacje te obejmują adres e-mail Użytkownika, a jeśli zapisze się, aby otrzymywać nasz biuletyn handlowy, informacje, które zbieramy, zawierają również imię i nazwisko, nazwę firmy, organizatora wycieczek i numer telefonu Użytkownika. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, aby:

•dostarczać nasz biuletyn (w tym nasz biuletyn handlowy, jeśli Użytkownik specjalnie się do niego zapisał); i
•administrować naszą bazą klientów, którzy zapisali się, aby otrzymywać nasz biuletyn: Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, aby móc powiadamiać go o zmianach w naszej usłudze biuletynu. Przetwarzamy również dane osobowe Użytkownika, aby zapewnić, że dotyczące go informacje, które przechowujemy, są aktualne i dokładne.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika po uzyskaniu jego zgody, aby wysyłać Użytkownikowi informacje o ostatnich aktualnościach z Centrum. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wyboru, jeśli chodzi o komunikację marketingową, należy zapoznać się z punktem „Komunikacja marketingowa i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)”. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie za pomocą odsyłacza podanego w każdym biuletynie.

Ponadto w naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, o których mowa w kolumnie po lewej stronie, abyśmy mogli:

• zapewniać Użytkownikom usługi, która są dla nich możliwie jak najbardziej użyteczne i korzystne; i
• lepiej zrozumieć bazę naszych klientów, abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi i działania marketingowe (co może również przynieść korzyści Użytkownikom).

• Centrum Manco
• Centrum Propco
Korzystanie z Wi-Fi podczas wizyty w Centrum Jeśli Użytkownik łączy się z Wi-Fi za pomocą urządzenia mobilnego podczas wizyty w Centrum, może mieć jednocześnie możliwość zapisania się do Programu VIP. Jeśli Użytkownik się na to zdecyduje, może wypełnić formularz rejestracyjny Programu VIP ręcznie lub zarejestrować się przy użyciu danych uwierzytelniających Witryny sieci społecznościowej firmy zewnętrznej („SNS”) takiej jak Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przy użyciu danych uwierzytelniających SNS, odbierzemy od SNS wszelkie informacje Użytkownika (poprzez ustawienia prywatności na koncie SNS), na których przekazanie przez SNS Użytkownik wyraził zgodę. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia Użytkownika.

Należy pamiętać, że zapisanie się do Programu VIP nie jest niezbędne do tego, aby połączyć się z siecią Wi-Fi w Centrum. Można się z nią połączyć bez rejestracji, jeśli Użytkownik podejmie taką decyzję.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, aby zapewnić Użytkownikom członkostwo i uczestnictwo w Programie VIP, w tym dostęp do różnych korzyści oferowanych przez Program VIP. Prosimy zapoznać się z powyższym wierszem w tabeli poświęconym Programowi VIP, aby dowiedzieć się więcej. Prosimy zapoznać się z powyższym wierszem w tabeli poświęconym Programowi VIP, aby dowiedzieć się więcej na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z jego członkostwem i uczestnictwem w Programie VIP.

Przetwarzamy informacje z konta SNS Użytkownika opisanego w kolumnie po lewej stronie jedynie po uzyskaniu na to zgody Użytkownika i w celach opisanych w powyższym wierszu w tabeli poświęconym Programowi VIP.

Użytkownik może kontrolować informacje, które otrzymujemy od SNS, korzystając z ustawień prywatności na koncie SNS Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wykorzystanie przez SNS zgromadzonych informacji o Użytkowniku jest regulowane przez politykę prywatności SNS, a nasze wykorzystywanie takich informacji jest regulowane przez niniejszą Politykę prywatności.

Jeśli Użytkownik łączy się z Wi-Fi za pomocą urządzenia mobilnego podczas wizyty w Centrum, może mieć jednocześnie możliwość zapisania się do Programu VIP. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować, administratorem wszystkich podanych danych osobowych jest firma wymieniona powyżej obok rodzaju komunikacji odnoszącego się do Programu VIP.
Konkursy i akcje Zbieramy informacje przekazywane nam przez Użytkownika, gdy bierze on udział w prowadzonym przez nas konkursie lub akcji. Mogą się one różnić w zależności od rodzaju prowadzonego konkursu lub akcji, ale prawdopodobnie obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres pocztowy. Potrzebujemy danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzenia konkursu lub akcji, do której przystąpił Użytkownik i aby poinformować Użytkownika o ich wynikach. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika po uzyskaniu na to jego zgody, aby umożliwić Użytkownikowi udział w prowadzonym przez nas konkursie lub akcji.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, o których mowa w kolumnie po lewej stronie, leży w naszym uzasadnionym interesie na przykład w celu informowania Użytkownika o wynikach.

•Centrum Manco
•Centrum Propco
Wejście do stref Centrum, w których zainstalowane są kamery monitoringu Zainstalowaliśmy kamery monitoringu w Centrum w ograniczonych strefach, w których stwierdziliśmy taką potrzebę i gdzie inne rozwiązania są nieskuteczne, aby osiągnąć cele opisane w kolumnie po prawej stronie. Oznacza to, że jeśli Użytkownik odwiedza Centrum, może zostać zarejestrowany przez kamerę monitoringu.

W strefach działania kamer monitoringu widnieją wyraźne oznaczenia o tym informujące.

W Centrum kamery monitoringu wykorzystywane są do:

• monitorowania bezpieczeństwa Centrum;
• zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu Centrum; i
• zapobiegania i wykrywania przestępstw.

W naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, o których mowa w kolumnie po lewej stronie, abyśmy mogli zapewnić bezpieczniejsze i bardziej chronione otoczenie dla odwiedzających i pracowników Centrum oraz aby chronić naszą własność, oraz mienie firmy VIA Outlets.

Należy pamiętać, że dostęp do materiału z kamery monitoringu jest ograniczony do upoważnionych pracowników VIA Outlets i naszego dostawcy usług ochrony, którzy muszą mieć do niego dostęp, aby zrealizować cele opisane w kolumnie po lewej stronie. Ponadto w określonych okolicznościach dostęp do materiału z kamery może zostać udzielony organom ścigania, aby zapobiegać przestępstwom i je wykrywać.

•Centrum Manco
•Centrum Propco
Kontakt z nami Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami w sprawie niniejszej Polityki prywatności na przykład za pomocą wiadomości e-mail, możemy zachować zapis tej korespondencji oraz wszelkie podane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, aby móc odpowiedzieć na wiadomości od niego. W naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, o których mowa w kolumnie po lewej stronie, abyśmy mogli spełnić potrzeby naszych klientów. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami w związku z dowolnym rodzajem komunikacji opisanym powyżej, administratorami wszystkich podanych danych osobowych są firmy wymienione powyżej obok odpowiedniego rodzaju komunikacji.

Buy like a VIP

and you will get the special offers first!